Maaci Diifu Xongolo - Qafar Radio

Qadar

Sahda inkih meqe qadar takcine. Giffa le fikrat qax-meqe yaabat bahaanam meqe. Ta yab ni qaada dacrisa kee marin mara fan tet beya. Ama qadar ankacissaana way keenit tassataanam niyat linno.