Maaci Diifu Xongolo - Qafar Radio

Qafar Qaada Yab

Qafiyat caagidiy ni ayyunta le gibdaabinay qamal-maqaane kee qamal-umaane le caagidih ne yascasse yab siinih bicsneh nan. Ama barnamijit tassataanam niyat linnoh immay kaadu isin qafar mari isi mano dadaalisam cubbassaanam sin catnam fanxa.

Uddurute qafar gad yenih. To gad iyyeemih, ‘’sugten casis mabaysinay .’’ Tohim sabbatah qafar qaaddat walalnam faxxinta. Meqe qaada kee uma qaadat walalenno .